4 LEDELSESSTILE SOM KAN GØRE DIG TIL EN BEDRE LEDER…

  Som mennesker tiltrækkes vi af gode ledere, som evner at motivere, udvikle og samle. Det modsatte er tilfældet med dårlige ledere, som ikke evner netop ledelse. Dem søger vi som mennesker ofte væk fra. Det er med andre ord essentielt, at virksomheder skaber gode ledere. Udviklingen af virksomhedens ledere – og dermed også virksomheden selv – kræver kontinuerligt ny inspiration, viden og konkrete værktøjer.  
HVAD ER SITUATIONSBESTEMT LEDELSE?
Tilbage i 60’erne udviklede de to amerikanske psykologer Paul Hersey og Kenneth Blanchard teorien om Situationsbestemt Ledelse. Nogle medarbejdere er selvkørende, andre medarbejdere er først lige begyndt på det nye job, og andre igen har ikke helt den tilstrækkelige rutine og selvtillid til at kunne bestride jobbet. Det stiller blandt andet krav til lederen om at kunne håndtere hver enkelt medarbejder forskelligt, nemlig i forhold til den enkeltes behov for at blive ledet. Situationsbestemt Ledelse omfatter en model og en række værktøjer, der sætter lederen i stand til at håndtere medarbejderne individuelt. Denne metode omtales også som De fire Lederstile. Kort fortalt går Situationsbestemt Ledelse – og De fire Lederstile – ud på, at ansatte kan passes ind i fire kasser efter deres niveau og engagement. Ingen af kasserne har mere værdi end andre, men lederne skaber de bedste resultater hos medarbejderne, når lederstilen er tilpasset medarbejdernes niveau af kompetence og engagement.
DE FIRE FASER I UDVIKLING AF MEDARBEJDERE
Lav kompetence, stort engagement Når medarbejderne er nybegyndere på en opgave, hvortil deres kendskab er begrænset – og de samtidig har lyst til at prøve nyt og er parate til at lære. Nogen kompetence, lavt engagement Når medarbejderne opdager, at opgaverne var sværere eller mindre interessante end de troede. Stor kompetence, lavt engagement Når medarbejderne kan løse opgaverne selvstændigt. Selvtilliden og erfaringen er høj, men motivationen kan svinge fra begejstring til modløshed. Stor kompetence, stort engagement Når medarbejderne kan deres ting og tror på sig selv. I takt med, at medarbejderne ændrer sig, skal lederen ændre sin lederstil fra: Meget instruktion, lidt støtte til Mindre instruktion, mere støtte til Lidt instruktion, meget støtte til Lejlighedsvis instruktion og støtte Målet er at nå frem til det punkt, hvor medarbejderne kender opgaverne så godt og har den nødvendige erfaring og sikkerhed til, at vedkommende kan tage selvstændige initiativer og opnå motivation gennem de resultater, han/hun skaber.
DE FIRE LEDELSESSTILE
Situationsbestemt ledelse handler om, at lederen med fordel kan tilpasse sin ledelsesstil efter situationen, herunder hvor medarbejderen er viden- og motivationsmæssigt i forhold til en foreliggende opgave. Nedenfor vises en opdeling på fire ledelsesstile, som er hensigtsmæssige og relevante i forhold til forskellige udgangspunkter. Lederen bør således kunne skifte mellem de fire ledelsesstile alt efter behovet for henholdsvis støttende og instruerende adfærd i forhold til medarbejderne. De fleste ledere og medarbejdere har en foretrukket ledelsesstil. Men denne teori siger altså, at ledelsesopgaven løses bedre, hvis man er i stand til at udøve en ledelsesstil, som tager udgangspunkt i situationen. Endvidere kan det udledes, at den delegerende ledelsesstil kræver mindst ledelsesmæssig indsats – det kan således ses som ideelt at skabe en situation, hvor der er mest behov for denne type ledelse.
DE FIRE LEDELSSTILE ER:
Konsulterende
 • Sker på medarbejderens opfordring
 • Fokus på mål og motivation
 • Når medarbejderen kan selv men gerne vil have coaching
Støttende
 • Sker på leders eller medarbejders initiativ
 • Fokus på både metoder og motivation
 • Når medarbejderen er usikker på om opgaven kan løses
Delegerende
 • Minimal behov for ledelse
 • Fokus på læring og nye udfordringer
 • Når medarbejderen løser opgaven selvstændigt og selvmotiverende
Dikterende
 • Sker på lederens initiativ
 • Fokus på instruktion og éntydighed
 • Når opgaven er ny og/eller skal løses på en ny måde og medarbejderen er motiveret for at lære
HVORDAN KAN DU IMPLEMENTERE TEORIEN I HVERDAGEN?
De fleste vil nok enten kunne genkende eller anerkende hovedbudskaberne i Situationsbestemt ledelse. Men, teori der ikke bliver omsat er i bund og grund værdiløs. Så, hvordan implementerer du i en travl hverdag? Du kan begynde med at overveje, om du har en foretrukket ledelsesstil og tænk over, hvordan du med fordel kunne tilpasse den til situationen. Tænk over, hvor dine medarbejdere er i forhold til støttende henholdsvis instruerende ledelse – giver du dem reelt optimal ledelse eller bare det, som de, eller du, foretrækker? Tænk over, at du måske kommer til at omfordele din ledelsesstil efterhånden som dine nye medarbejdere kommer mere ind i opgaverne og fællesskabet. Du får sikkert brug for at udøve relativt meget dikterende og støttende ledelse i begyndelsen af ansættelsesperioden, men du bør være klar til at være mere konsulterende og delegerende, når tiden er moden til det.
ER DU LEDER, ELLER BARE LED?
Gode leder interesserer sig for deres medarbejdere, fordi de ved at det styrker både motivation og trivsel og dermed bidrager positivt til virksomhedens resultater. Det betyder at de ønsker at udvikle sig som ledere (og mennesker), og at omsætte ny viden til handling. Lederudvikling handler dybest set om at lederen udvikler sig på et personligt plan og her er INNER ACTION dine kompetente sparringspartnere og coaches i forbindelse med forandringsledelse og udvikling af ledelsesmæssige og kommunikative færdigheder, til glæde for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens resultater. Kontakt os på tlf.:+45 29 608 609 eller klik HER for at høre nærmere.

15 + 1 =

INNER ACTION TIPS & TOOLS

Tilmeld dig INNER ACTION best TIPS & TOOLS samt INNER ACTION monthly TIPS & TOOLS og få gratis inspiration til dig og dit team.

Du er nu tilmeldt INNER ACTION TIPS & TOOLS - vi skriver snart til dig

Signup toINNER ACTION BEST TIPS & TOOLS

Make sure you are updated by subscribing to our BEST TIPS & TOOLS

You have Successfully Subscribed!