HVORFOR PLAYFUL LEARNING VIRKER…

Playful Learning kan være forskellen mellem passiv viden, og en værdiskabende adfærdsændring.

Når virksomheder uddanner deres medarbejdere, er målet at skabe værdi for virksomheden.

Men, klassisk undervisning, som vi ser det på mange uddannelser, hvor underviseren taler til deltagerne, kun understøttet af PowerPoint, har nogle alvorlige begrænsninger der kan risikere at indsatsen er værdiløs.

Fordi…

  • Vi kun husker en brøkdel af hvad vi hører
  • Når vi udelukkende befinder os i modtagerrollen, sikres det på ingen måde at vi faktisk forstår og kan omsætte den nye viden når vi er tilbage på jobbet.
  • Vi lærer bedre når vi bliver aktivt involverede og bliver udfordret på at anvende den nye viden


Formålet med enhver uddannelse er i sidste ende at ændre adfærd og for at det kan lade sig gøre, er der 4 elementer som skal indgå i processen:

 

HJERTET – Den enkelte skal ønske at ændre sig:

Det er afgørende at antænde den indre drivkraft og sikre en accept af at den pågældende ændring vil være værdifuld for den enkelte, ellers vil enhver undervisning og uddannelse være forgæves.

 

HOVED – Viden må give mening:

Derfor er det vigtigt at informere om hvad, hvorfor og hvordan noget gøres, da målet er at få deltagerne til at udvikle en intellektuel forståelse af de nye adfærdsmønstre, og især hvordan den nye adfærd adskiller sig fra den eksisterende.

 

HÆNDER – Viden flyttes fra teori til praksis

Det skal gøres helt klart hvordan det som deltagerne netop har lært skal implementeres, hjemme i virksomheden. På dette trin bliver læringen til en fremtidig kompetence.
Deltagerne skal udvikle selvtillid og evnen til at overføre de nye færdigheder når de er tilbage på jobbet

 

IMPLEMENTERING – Ny viden der ikke implementeres er tæt på at være værdiløs

De største forhindringer der modarbejder anvendelsen af en ny adfærd eller kompetence er:

  • Aflæring af gamle vaner og mønstre, som ligger på rygraden.
  • Tidspres, betyder at det er hurtigere at gøre som vi plejer.
  • Manglende støtte og opbakning fra leder og/eller omgivelser.
  • Mangel på selvtillid og gennemslagskraft.

 

Playful Learning kan optimere dit udbytte …

Det kan være nødvendigt at tilføre et teoretisk fundament, men for at optimere indlæringsprocessen mest muligt, kan man anvende nogle af nedenstående muligheder:

 

  1. Øvelser og aktiviteter der designes, således at deltagerne kan afprøve den nye læring i forskellige scenarier, hvor der er mulighed for at opleve konsekvensen af forskellige handlemønstre.

 

  1. Simuleringer der giver deltagerne mulighed for at afprøve teorien i ”Tænkt Praksis” som de kan genkende. Simuleringer er meget effektive, når deltagerne bliver udfordret på at anvende den nye læring med det formål at opnå et bedre resultat end de var i stand til før.

 

  1. Implementering i Virksomhedsrelevante projekter er en glimrende måde for deltagerne til at gøre den ny viden til deres egen, afprøve den i praksis og til at nå et endnu højere bevidsthedsniveau.

Interne projekter kan også bruges til at evaluere deltagerens evne til at omsætte teorien til praksis.

 

En uddannelse baseret på Playful Learning kan anvende flere af ovenstående metoder, og netop derfor er det nemt at se hvorfor det er så effektivt.

13 + 1 =

INNER ACTION TIPS & TOOLS

Tilmeld dig INNER ACTION best TIPS & TOOLS samt INNER ACTION monthly TIPS & TOOLS og få gratis inspiration til dig og dit team.

Du er nu tilmeldt INNER ACTION TIPS & TOOLS - vi skriver snart til dig

Signup toINNER ACTION BEST TIPS & TOOLS

Make sure you are updated by subscribing to our BEST TIPS & TOOLS

You have Successfully Subscribed!