Som Programme Manager for vores talentprogram ”Young Professionals”, havde jeg fornøjelsen at samarbejde med INNER ACTION. Formålet med talentprogrammet var at sikre positiv udvikling i talenternes performance og adfærd, både fagligt og personligt. I den sammenhæng arbejdede jeg tæt sammen med Claus Lehmann og Gunhild Røy, omkring løbende optimering af programmets læringsmål, indhold og leverancer. De er meget professionelle og har fokus på at levere resultater. De er altid løsningsorienterede og meget fleksible, også med korte deadlines.

INNER ACTIONS styrker er uden tvivl deres ”High Impact Learning” tilgang. De har en praktisk og konkret tilgang til læring og planlægger varierende uddannelsesdage, hvor deltagerne aktivt involveres gennem dialog, simulationer, teamwork og refleksion, altid med link til deltagernes aktuelle situation og virksomhedens forretning og kunder. Udbyttet af INNER ACTIONS træning er konkret, og de lykkes med at rykke deltagerne både fagligt og personligt. Jeg har oplevet stor udvikling i de unge talenters adfærd. F.eks. er nogen er blevet meget mere udadvendte, nogen har lært at styre deres ego og andre har udviklet deres evne til at arbejde i teams.

Vil du sikre, at du rent faktisk rykker og udvikler dine talenter, ledere og/eller medarbejdere, så brug INNER ACTION. Jeg giver dem mine bedste anbefalinger!

Mette Rud, Tidl. Talent Programme Manager og Learning & Development Consultant, Siemens Wind Power A/S

Jeg har haft fornøjelsen af at have INNER ACTION som leverandør på samtlige af mine projektledelseskurser i min tid som leder af Siemens Wind Powers PMO i supply chain. Vi udviklede i samarbejde en lang række kurser der havde til hensigt at understøtte og udbrede en nyudviklet proces og projektmodel samt give mere end 300 ansatte et løft i deres kompetencer i forbindelse med projektledelse. Kurserne blev udviklet så de var 100 % tilpasset Siemens´ processer og INNER ACTIONS evne til at forstå vores situation og behov var imponerende.

Mit samarbejde med INNER ACTION var præget af positiv energi, idegenerering og jeg følte virkelig at jeg blev lyttet til i forhold til mine behov. Inner Actions styrke er at de er i stand til at sætte sig ind i kundens behov, ideudvikle med kunden og efterfølgende levere med overbevisning Yderligere har INNER ACTION en evne til at skabe motivation blandt de kursister de håndterer og dette er i mine øjne afgørende for en succesfuld implementering.

Jeg fik en medarbejdergruppe der blev markant dygtigere til projektledelse og samtidig begyndte at tale det samme ”projektsprog”. Ydermere blev de nye processer stærkt forankret i organisationen. Et tydeligt bevis på dette var vores evaluering af kurserne der viste en stor tilfredshed blandt kursisterne

Henrik Hjorth Bonde, Director Tender & Project Management, Eltronic A/S

INNER ACTION har gennemført teambuilding hos os de sidste fire år. Dét, der gør INNER ACTIONs koncept unikt, er, at de hæver sig over niveauet for klassisk teambuilding. Det er ikke bare tant og fjas eller en sjov dag i skoven – det er aktiv, legende læring, med fokus på refleksion. Der er altid sat tid af til sidst, hvor vi forholder os til, hvilke mønstre vi har lagt mærke til hos os selv i aktiviteten. Derefter trækker vi paralleller til hverdagen i virksomheden og identificerer, hvad vi med fordel kan gøre endnu bedre. Senest indgik vi konkrete samarbejdsaftaler og udarbejdede interne kontrakter, om hvordan vi bedre kunne servicere og hjælpe hinanden på tværs i organisationen, og det har efterfølgende vist sig at været effektivt og værdifuldt.

Lars Andreasen, Koncerndirektør, SE 

Som ansvarlig for Danfoss RAC globale PMO, består en væsentlig del af mit arbejde i at lede og sikre at det pågældende team af projektledere, er rustet til at imødekomme den udfordrende hverdag som en 3D-organisations-matrix indeholder.

En af de vigtigste discipliner for at kunne levere i en kompleks organisation som vores, er specielt den kommunikative del. En projektleder skal kunne håndtere, informere, involvere og motivere interessenter på alle ledelsesniveauer. En disciplin indenfor kommunikation er ’præsentation’ – og her gælder det om at kunne formulere sig kort og præcis. I teamet blev vi enige om at vi havde brug for at blive endnu bedre ift. at præsentere kritiske situationer til ledelsen.

Vi valgte her at søge sparing og support hos Inner Action. Her blev vi mødt af et top professionel team, som meget hurtigt forstod vores job, hverdag og udfordringer. Det var altafgørende ift. hurtigt at komme til kernen – nemlig at arbejde med at forbedre hver projektleders evne til at fremlægge komplekse problemstillinger for et krævende publikum. Sammenspillet mellem teamet af projektledere og Inner Action var nemt, fornøjeligt og fyldt med integritet over for hinanden. Det er denne integritet der var altafgørende for nogle succesfulde dage – særligt når der bliver berørt noget så personligt som et ’menneskes kommunikationsevne’.

 Luise Bang, Global Head of Project Management, Danfoss

INNER ACTIONS tilgang til undervisningen (læringsmetoden) bygger på et solidt teoretisk fundament, mange praktiske erfaringer og meget stærke kommunikative kompetencer.  Afviklingen er meget praksisnær, afvekslende og motiverende for deltagerne. Der er høj grad af sammenhængskraft i det pædagogiske indlæringsloop – instruktion, refleksion, handling og evaluering. Det er her INNER ACTION virkelig differentierer sig fra rigtig mange andre udbydere. Ovennævnte er ikke blot min mening – men også det jeg gennem tiden har læst i de mange tilbagemeldinger fra deltagerne.

Søren k. Nielsen, HR-Manager, EnergiMidt

INNER ACTION har blandt andet udviklet en uddannelse i opgaveledelse, som på tredje år gennemføres hos LEGO. Udbyttet af uddannelsen er, at deltagerne bliver i stand til at løse krævende opgaver og derved frigøre tid fra lederen.

Uddannelsen er et personligt udviklingsforløb, hvor medarbejderne er blevet introduceret til en række værktøjer, som hjælper dem til at løse krævende opgaver i et stort produktionsmiljø. En yderligere gevinst er, at denne personlige og faglige udvikling øger medarbejderens motivation.

INNER ACTION har igennem hele forløbet sikret sig, at værktøjerne er blevet forstået og anvendt rigtigt af medarbejderne.

Peter Meineche, Production Director of LCI Engineering & Quality, LEGO System A/S

I have participated in several trainings with Inner Action as the training provider – such as Effective Meetings, Presentation Technique, Communication, Meeting facilitation and Project Management training. All trainings has been very interesting and with extremely competent trainers/instructors. Especially the Project Management training gave me a lot! Not only about tools to use, but it also developed my personal skills – e.g. how to manage stakeholder with different personality types and different interests in the project, how to handle conflicts within the project team and how to get back on track if things goes wrong. We had a lot of practical training in all the modules and also real project to practice on during all modules. The best training ever! I can only give the best recommendations to Inner Action.

Pernille Hviid, Senior Lean Project Manager, Siemens Wind Power

I had a great pleasure working with Inner Action. The goal of our collaboration was intended to address my competencies in presentation techniques. However after a very short period of time from the start of the training, it became clear that in order to deliver and reach the goal of the training, other topics also had to be addressed besides the presentation skills. Inner Actions professional coach(es) showed flexibility and they were able to provide me with the service I needed the most at that time.

The strength of Inner Action in my opinion is their flexibility and commitment: the company can accommodate your request, they personalize the service according to the customers’ needs and ensure that the end goal will be reached.

Laura Johanson, Internal Projekt Manager, Siemens Windpower A/S

INNER ACTION leverede den mest professionelle og engagerende træning jeg nogensinde har været med til. Jeg anbefaler uden forbehold INNER ACTION til alle der vil øge deres projektleder kompetencer.

Uanset hvilken projektmodel man som virksomhed bruger, er det enormt vigtigt at man forstår den generelle dynamik af et projekt. INNER ACTION indøver dette i simuleringer med konkurrence elementer, som gør det både sjovt og samtiddigt enormt lærerigt.

INNER ACTION har mange værktøjer i bæltet til at træne projektledere, men det bedste jeg oplevede var United Railways. Uddannelsen blev tilpasset den projektfasemodel som bruges i Siemens A.G., så deltagerne fik simuleret, hvad det betød at overholde den ene eller anden quality gate når kunden pludselig kræver store ændringer i scope osv. Det var fedt at det simulerede projekt havde et helt konkret fysisk aspekt som man ikke kan skabe på et whiteboard eller et slidedæk.

Allan Møller Larsen, Projektleder, Siemens Wind Power A/S

Via INNER ACTION I took part of an extremely professional learning program introducing me to a proficient project management toolbox. All learnings we’re based on a well communicated theoretical foundation supported by active simulations from real life challenges in the project management world. The consultant diverges from other trainings experiences primary by keeping momentum in the learning process with informal and direct communication, activating the audience from start to end.
The training has provided me with valuable tools to setup and navigate with/in a High performance team with the various dynamics and influencers that need to be taken into consideration to keep high performance! I have only the best recommendations for INNER ACTION.

Jens Pinderup, Renewable energy professional, Siemens Windpower A/S

Vi havde fornøjelsen at arbejde med INNER ACTION under overskriften Powerfulde Præsentationer i 2 dage.

Konsulenterne fra INNER ACTION er dygtige formidlere og klare i deres kommunikation, samt skarpe og konstruktive i feedback til deltagerne. Deltagerne oplevede alle, at blive flyttet markant med simple virkemidler og en stor portion træning, og vi glæder os til at arbejde videre med værktøjerne i hverdagen.

Nanna Pedersen, Senior Consultant, HR & Communications, Fertin Pharma A/S

INNER ACTION has a high level of engagement and is very innovative and creative in it’s way of transferring theory to practise. I can only recommend INNER ACTION for others; you’ll simply get a professional service provider with great personalities and a high level of quality. INNER ACTION
truly lives up to it’s image!

Kita Lund, Professional Lead, Business Controller, Siemens Wind Power A/S

Vi har samarbejdet med INNER ACTION siden 2007. Sammen med Claus har vi designet og tilpasset vores salgsuddannelse, således at resultatet blev netop som vi på forhånd havde forestillet os. Undervisningsformen er kendetegnet ved en høj grad af deltagerinvolvering og aktivering og deltagerne har scoret kurset højt.

Halfdan Rasmussen, HR Chef, Würth Danmark A/S

CLAUS LEHMANN
Kontakt: +45 29 608 609
E-mail: claus@inneraction.dk
Vedelsgade 23, 7100 Vejle