HVORDAN ARBEJDER VI?

 

Vejen fra gode intentioner til excellente resultater er ikke altid så kort som vi kunne ønske os, specielt når viden skal omsættes til personlig og faglig vækst og ikke blot økonomisk fremgang.

De fleste af os er via diverse uddannelser og kurser opdraget til at finde os i ”tankpasser-pædagogikken”. Denne pædagogik kender vi bedst fra den klassiske katederundervisning, hvor en fagekspert taler i timevis kun støttet af en overhead eller en tavle og et stykke kridt.

Læringsforskningen (bl.a. konstruktivismen) understøtter, at indlæring slet ikke foregår på denne måde. Viden, der hældes på os uden at vi selv har fået lov at bearbejde, vurdere og anvende den, forsvinder i reglen få dage efter at vi er blevet præsenteret for den. Derefter bliver den kun til passiv viden i stedet for til indsigt, som vi kan bruge aktivt og overføre til hverdagens kompleksitet.

Heldigvis er det muligt, at skabe en undervisning inden for stort set alle fagområder, der går dybere end vi er vant til. Vi lærer bedst når vi er involverede i processen, og hvis vi selv har ansvar for vores egen læring.

Vi lærer ikke kun med hjernen men i ligeså høj grad med hjertet. Vi lærer, når vi er involverede med hud og med hår. Vi lærer, når det er vigtigt for os, hvis vi har en opgave eller et problem der skal løses, hvis vi ved hvor vi rigtig gerne vil hen og er klar over, at vi endnu ikke er i mål.

Undervisningssituationen kan og skal aldrig være det samme som virkeligheden – men vi kan imitere virkelighedens læringssituationer. Nogle af forudsætningerne er; at der er spørgsmål før der er svar, at vi tager udgangspunkt i dagligdagens problemer, en uopfyldt målsætning eller en kommende udfordring.

Hos INNER ACTION stiller vi store krav til os selv om at opfylde kravene fra denne læringsforskning. Dette betyder blandt andet, at du vil opleve, at vi stiller krav til dig som deltager, at vi stiller dig spørgsmål og at vi involverer dig og lader dig arbejde med udfordrende opgaver.

Undervisningen vil tage udgangspunkt virksomhedens daglige udfordringer og aktuelle situation, og alle teoretiske budskaber fremstilles i enkle og anvendelige modeller.

Vi lægger stor vægt på, at undervisningen er oplevelsesorienteret med et højt aktivitetsniveau, og at teorierne afprøves i mange sjove og lærerige cases. Vi kalder det Playful Learning!